WHAT'S HAPPENING IN THAILAND

In Thailand, the truth could cost you everything. Freedom of expression is curtailed and those who were brave enough to speak out are silenced with violence. There are at least 86 confirmed cases of forced disappearances. We have been living in fear and poverty for YEARS and we want to be FREE.

It is not safe here. No one is safe here.
#freedomforthai #WeAreAllWanchalerm

#RespectThaiDemocracy

Please help us.

FOR THAIS สำหรับคนไทย

*update (sat 9 august 2020)

new updates
-infographic to share
-Protest appointments
-Redraft the constitution petition
-to educate yourself on more

-what's happening now*


3 Demands NOT one less
from Thais as a call for democracy:

1. the government must dissolve the parliamenT
ต้องประกาศยุบสภา
2. the government must stop threatening our civil liberty
หยุดคุกคามประชาชน
3. a new constitution must be drafted
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

  We command government respond within 2 weeks. If the government were to disregard the call from the people,
  we have no choice but to intensify the protests.

  เราต้องทำเรื่องนี้ให้จบในรุ่นของเรา เราจึงขอประกาศข้อเรียกร้อง 3 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. "ต้องประกาศยุบสภา" รัฐบาลสืบทอดอำนาจภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและออกมาตรการ Lockdown ส่งผลให้มีคนตกงานและขาดรายได้เป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลก็มิได้เยียวยาอย่างถ้วนหน้าและทั่วถึง มิหนำซ้ำยังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจโดยที่ไม่แยแสแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ปล่อยปละละเลยให้แขก VIP ที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยที่ไม่ได้กักตัวซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ รอบ 2 ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองต่อไปได้ จึงขอยื่นคำขาดว่า นายกรัฐมนตรีต้องประกาศ "ยุบสภา" เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนและเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ

  2. "หยุดคุกคามประชาชน" ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เราต่างก็หวังกันว่าประเทศไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมโดยที่ไม่ถูกคุกคามและยัดข้อกล่าวหาหรือคดีความแต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่การคุกคามทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยายังคงดำเนินต่อไปแทบไม่ต่างจากเมื่อสมัยที่คสช. ยังมีอำนาจอยู่ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราถูกยัดคดีไปทีละคน ละคน มีการอ้างความมั่นคงเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรม ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน ทั้งทางกายภาพ ทางจิตวิทยาตลอดจนการยัดข้อหาเพื่อดำเนินคดีรวมไปถึงให้รัฐสภายกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย

  3 "ร่างรัฐธรรมนูญใหม่" เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ โดยแรกเริ่มเดิมทีก็มีที่มาที่ไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแล้วเพราะคณะผู้ร่างไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชน ผู้ที่รณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติก็ถูกคุกคามและยัดข้อหากันไปหลายคน เนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไปเพื่อรักษาระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น

  ส.ว. 250 เสียงยกมือโหวตให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจ
  องค์กรอิสระ และศาลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดประชาชนและนักการเมืองที่เห็นต่างจากผู้มีอำนาจทั้งที่พูดถึงได้และพูดถึงไม่ได้
  ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมและบัตรใบเดียวที่บิดเบือนเจตจำนงของประชาชน และทำให้เกิดรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็ง ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้ รวมไปถึงการผุดของงูเห่าหรือผู้แทนราษฎรที่ทรยศต่อประชาชน
  นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ อีกที่เป็นต้นตอบปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลายาวนาน
  สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจนี้เป็นต้นตอของปัญหาทั้ง ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการจะปลดล็อกกุญแจดอกแรกที่จะนำพาประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงได้ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
  และปราศจากการแทรกแซงของคนที่ประชาชนไม่ได้เลือก

  หากภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่เราอ่านประกาศวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ หากไม่มีการตอบรับใด ๆ จากทางรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการนี้ เราจะทำการยกระดับการชุมนุมต่อไป

  "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”

  -เยาวชนปลดแอก


  ตารางสถานที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญ

  ProvincePlaceDateTime
  กรุงเทพห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) มธ. ท่าพระจันทร์7 สิงหาคม13.00-17.00
  กรุงเทพLIDO CONNECT8 สิงหาคม 
  สงขลาคณะนิติศาสตร์ มอ.8-14 สิงหาคม9:00-16.00
  เชียงใหม่ประตูท่าแพ9 สิงหาคม 
  ปทุมธานีมธ. รังสิต10 สิงหาคม 
  กรุงเทพคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14 สิงหาคม 
  กรุงเทพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย16 สิงหาคม 

  นัดหมายการชุมนุมในแต่ละพื้นที่

  *หากข้อมูลผิดพลาด มีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้ทาง [email protected]

  ProvincePlaceDateTimePoster
  มหาสารคามลานแปดเหลี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม22 กรกฎาคม17:00Link
  ชลบุรีแหลมแท่น22 กรกฎาคม17:00Link
  แพร่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.922 กรกฎาคม17:00Link
  เพชรบูรณ์ที่ว่าการอำดภอหนองไผ่22 กรกฎาคม17:00Link
  อยุธยาบึงพระราม23 กรกฎาคม16:00Link
  ปัตตานีหน้าตึกส้ม ม.อ.ปัตตานี23 กรกฎาคม16:00Link
  ขอนแก่นสวนรัชดานุสรณ์23 กรกฎาคม17:00Link
  ปทุมธานีท่ารถตู้ต่างจังหวัด ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต23 กรกฎาคม17:00-19:00Link
  กรุงเทพหน้าทำเนียบรัฐบาล24 กรกฎาคม11:20Link
  กรุงเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา24 กรกฎาคม14:30-15:00Link
  นครราชสีมาลานย่าโม24 กรกฎาคม17:00Link
  พัทลุงหน้าพุทธนิรโรฯ24 กรกฎาคม18:00-24:00 
  กรุงเทพหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24 กรกฎาคม16:30Link
  กระบี่ประติมากรรมปูดำ (ลานปูดำ)24 กรกฎาคม17:00Link
  สมุทรปราการศาลากลางจังหวัด25 กรกฎาคม17:00Link
  ลำพูนลานเจ้าแม่จามเทวี25 กรกฏาคม17:00 
  กรุงเทพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย25 กรกฎาคม18:30Link
  กรุงเทพที่วนรถหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา26 กรกฎาคม16:30Link
  หนองคายลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ26 กรกฎาคม17:00 
  ราชบุรีเขาแก่นจันทร์26 กรกฎาคม16:00-18:00Link
  จันทบุรีสนามกีฬาสามเหลี่ยม26 กรกฎาคม17:00Link
  ฉะเชิงเทราลานกิจกรรมหน้า โรงพยาบาลพุทธโสธร 27 กรกฎาคม17:00Link
  พะเยาลานอเนกประสงค์ (ถนนคนเดิน) กว๊านพะเยา27 กรกฎาคม17:00Link
  สระแก้วณ พระสยามเทวาธิราช อรัญประเทศ 27 กรกฎาคม17:00Link
  พิษณุโลกสนามหน้าคณะสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร28 กรกฎาคม17:30Link
  เชียงใหม่สภ. เมืองเชียงใหม่29 กรกฎาคม09:00 
  เชียงใหม่ประตูท่าแพ29 กรกฎาคม17:00-19:30Link
  นครสวรรค์ประตู 13 อุทยานสวรรค์29 กรกฎาคม17:00Link
  สุพรรณบุรีศาลากลาง29 กรกฎาคม17:00Link
  น่านบริเวณข่วงเมืองน่าน29 กรกฎาคม16:30Link
  นนทบุรีบริเวณลานกิจกรรมท่าน้ำนนท์29 กรกฎาคม17:00Link
  กรุงเทพอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ30 กรกฎาคม17:00Link
  กรุงเทพม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ30 กรกฎาคม16:00Link
  อำนาจเจริญหอนาฬิกา30 กรกฎาคม16:00Link
  กรุงเทพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา31 กรกฎาคม14:30Link
  กรุงเทพสวนสาธารณะใต้สะพานตากสิน (ฝั่งเจริญนคร)31 กรกฎาคม16:00Link
  กรุงเทพSky Walk แยกปทุมวัน31 กรกฎาคม17:00Link
  กรุงเทพไปรษณีย์กลางบางรัก31 กรกฎาคม17:00 
  พิษณุโลกม.นเรศวร31 กรกฎาคม17:30 
  สมุทรสาครริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง31 กรกฎาคม17:00Link
  ปราจีนบุรีลานร. 5 ศาลากลางหลังเก่า1 สิงหาคม17:00Link
  อุบลฯศาลหลักเมือง อุบลฯ1 สิงหาคม16:00Link
  ราชบุรีริมแม่น้ำแม่กลอง1 สิงหาคม16:00-18:00Link
  ศรีสะเกษศาลากลาง2 สิงหาคม16:00Link
  ร้อยเอ็ดลานหน้าบึงพลาญชัย2 สิงหาคม17:00Link
  กรุงเทพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3 สิงหาคม18:00-19:30Link
  สงขลาลานหน้านิติ มอ. หาดใหญ่4 สิงหาคม18:00Link
  นครพนมลานตะวันเบิกฟ้า6 สิงหาคม16:00-18:00Link
  นครศรีธรรมราชลานเพลินตา อาคารไทยบุรี7 สิงหาคม17:30Link
  กรุงเทพSkywalk หน้า MBK8 สิงหาคม16:00Link
  ยโสธรสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ (ริมชี)8 สิงหาคม15:00Link
  สมุทรสงครามหน้าธ.ออมสิน ตรงข้ามสวนสุขภาพ8 สิงหาคม17:00 
  บุรีรัมย์แยกสะพานยาว สวนรมย์บุรี8 สิงหาคม17:00 
  พิษณุโลกริมตลิ่งแม่น้ำน่าน หน้าวัดใหญ่9 สิงหาคม18:00 
  เชียงใหม่ท่าแพ9 สิงหาคม17:00 
  ปทุมธานีลานพญานาค มธ. รังสิต10 สิงหาคม17:00Link
  กรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์10 สิงหาคม16:30 
  กรุงเทพม.หอการค้าไทย สนามหญ้าหน้าตึกเรือใบ11 สิงหาคม17:00 
  กาฬสินธุ์สวนสาธารณะกุดน้ำกิน11 สิงหาคม17:00 
  กรุงเทพสวนลุมพินี12 สิงหาคม17:00 
  กรุงเทพมศว.ประสานมิตร13 สิงหาคม17:00 
  กรุงเทพลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง14 สิงหาคม16:00Link
  กรุงเทพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย16 สิงหาคม15:00-21:00 
  สกลนครลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนครมีการเปลี่ยนแปลง17:00Link
  CityPlaceDateTimePoster
  Los AngelesNorth Hollywood24 กรกฎาคม15:30 
  ParisPlace de la Republique26 กรกฎาคม15:00-17:00 
  New YorkRoyal Thai Consulate New York27 กรกฎาคม13:00 
  BerlinBradenburg Gate28 กรกฎาคม16:00-22:00 
  ParisPlace de la Republique28 กรกฎาคม18:00-20:00 
  VancouverRoyal Thai Consulate-General28 กรกฎาคม17:00 
  LondonTrafalgar Square29 กรกฎาคม14:00Link
  BerlinRoyal Thai Embassy Berlin29 กรกฎาคม21:30-23:00 
  CopenhagenRådhuspladsen 15501 สิงหาคม14:00-15:00Link

  Petitions to be signed

  *don't donate to change.org, the money goes to the organization not its campaign.

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบการสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ใช้แรงงานมากกว่า 30 ล้านคนในตลาดแรงงานไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างปรากฏชัด จึงพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อทำการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มเวลาเรียนรู้สำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  #ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร


  ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่ได้ถูกบังคับใช้มาในระยะเวลายาวนานมีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการจากที่มิได้อาศัยความสมัครใจมาเป็นวิธีการรับสมัครโดยอาศัยความสมัครใจแทนการเรียกมาตรวจเลือก เว้นแต่ในยามสงครามซึ่งมีการเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้มีการเข้ารับราชการทหารได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของทหารกองประจำการให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกัน

  เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก สาระสำคัญหลักของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคลธรรมดาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา” เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส” ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส” รวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส โดยได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส”

  นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง โดยมีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ให้เหมาะสม ทำให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบัญญัตินั้นกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่นที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรกว่าเหตุ ส่งผลให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สมควรต้องปรับปรุง

  #Saveวันเฉลิม


  Petition(s)

  วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักกิจกรรมชาวไทยผู้อยู่ในระหว่างการลี้ภัย ถูกรายงานว่าโดนลักพาตัวไปโดยบุคคลนิรนามบริเวณหน้าที่พักของตนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยวันเฉลิมได้ถูกออกหมายจับโดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการใช้สิทธิของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนโลกออนไลน์ วันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับหมายจับที่เลือกจะลี้ภัยเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากทั้งหมดเก้าคน และได้หายตัวไปในปีล่าสุด สองในเก้าคนได้รับการยืนยันว่าถูกฆาตกรรม จากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบคดีการถูกบังคับให้สูญหายและการตามหาตัววันเฉลิม
  Wanchalearm Satsaksit, a Thai activist in exile, was reportedly abducted by unknown persons from outside his apartment building in Phnom Penh, Cambodia. A known dissident in Thailand, who often exercised his right to freedom of expression online in exile, Thai authorities issued a warrant for his arrest in 2018. Wanchalearm Satsaksit is among nine Thai activists who sought exile in neighbouring countries, that have gone missing in recent years. Two of them are confirmed to have been killed. Cambodian authorities must thoroughly and effectively investigate his disappearance and seek to establish his whereabouts, as provided by the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

  #Saveหมู่อาร์ม


  Petition(s)

  #SaveSargeArm Sign this petition to call for the NACC to proceed according to the Witness Protection Law by moving "Sarge Arm" to a different unit immediately.
  "ผมไม่มีครอบครัว ไม่มีลูก ขอเป็นตัวแทนทหารชั้นผู้น้อยเปิดโปงเรื่องนี้ เพื่อทหารรุ่นน้อง เพื่อผลประโยชน์ประเทศ ไม่มีทหารคนไหนอยากทำให้กองทัพเสียชื่อเสียง หากผู้บังคับบัญชาใส่ใจ ไม่ทุจริตในกองทัพ ขอเรียกร้องไปยังป.ป.ช.ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ให้คุ้มครองพยานผม เพื่อความปลอดภัย" ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี สังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร้องเรียนกรณีผู้บังคับบัญชาตั้งโครงการโกงเงินเบี้ยทหารชั้นผู้น้อยในรูปแบบต่าง ๆ

  #NoCPTPP
  #คัดค้านCPTPP


  Petition(s)

  Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is an agreement on many intellectual property deals which heavily affect farmers, consumers and also could widen inequality.
  คัดค้านการเข้าร่วม Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หรือ ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เอื้ออำนวยให้กับภาคธุรกิจใหญ่แต่ส่งผลกระทบให้กับภาคเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคเดือดร้อน ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำที่มีราคาที่แพงมากขึ้น

  ยกเลิก
  กฎหมายอาญามาตรา 301 ยกเลิกความผิดผู้หญิงที่ทำแท้ง


  Petition(s)

  Repeal Article 301 of the Criminal Code. Legalize abortion.
  ข้อเสนอการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำแท้ง(เพื่อยกเลิกมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305) เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมรวม 10 องค์กร

  ยกเลิก พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32


  Petition(s)

  Repeal Article 32 in the Alcoholic Beverage Control Act
  ยกเลิกกฏหมายมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีขอบเขตของการกระทำผิดอย่างกว้างขวาง ซ้ำการพิจารณาความผิดยังขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และมีบทลงโทษที่ไม่เหมาะสม
  อาทิ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีโทษปรับหนักกว่าคดีเมาแล้วขับ

  More Resources

  การบังคับสูญหายในไทย

  “อุ้มหาย” อาชญากรรมที่ถูกเพิกเฉยโดยรัฐไทย (สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย, 2563)การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย (มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, 2555)การบังคับบุคคลให้สูญหาย : มาตรฐานสากล Vs มาตรฐานแบบไทยๆ


  พ.ร.บ. และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

  ภาคประชาชนเสนอกฎหมาย "เพิ่มโทษ-สร้างกลไก" ป้องกันการอุ้มหายซ้อมทรมาน (iLaw, 2563)"อังคณา" จี้รัฐให้สัตยาบันอนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายฯ (ไทยพีบีเอส, 2562)การไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาของประเทศไทยที่จะยุติ ‘การสูญหายของบุคคล’(สุณัย ผาสุข , 2561)ปิยบุตร ปลุกทัพ!‘อนค.’ชงร่างกม.ซ้อมทรมาน-บังคับสูญหายดันเข้าสภา (แนวหน้า, 2562)


  นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักสิทธิมนุษยชน

  น้ำดื่มขวดนี้ไม่มีขาย ผู้สูญหาย(ที่ขัดแย้งกับรัฐ)ก็ยังหาไม่เจอจับจริง หรือ จัดฉาก ฟังความสองฝ่ายกรณี "โกตี๋" (2560)รู้จัก ‘สยาม ธีรวุฒิ’ 1 ใน 3 ผู้ลี้ภัยการเมือง จากเวียดนามสู่หนไหน(ยัง)ไม่มีใครรู้ (กรกช เพียงใจ, 2563)ลุงสนามหลวง : การหายตัวไปและเสียชีวิตของนักกิจกรรมที่วิจารณ์สถาบันกษัตริย์สร้างความหวาดกลัวให้แก่กลุ่ม “คนหมิ่นเจ้า” ในต่างแดน (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์, 2562)เตียง ศิริขันธ์ : เสรีไทยผู้ถูกฆ่าเพราะการเมือง (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2563)


  ชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้

  การบังคับบุคคลให้สูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (เหมือนขวัญ เรณุมาศ , 2557)13 ส.ค.2497 "หะหยีสุหลง" พ้นโทษแล้ว หายสาบสูญ? (2562)หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ กบฏ…หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, 2548)จาก ทักษิณ สู่ ประยุทธ์ การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใต้ ที่ยังไร้คำตอบ (บีบีซีไทย, 2562)


  กลุ่มชาติพันธุ์

  บิลลี่ : ดีเอสไอเผยดีเอ็นเอชิ้นส่วนกะโหลกตรงกับแม่ของ "พอละจี รักจงเจริญ" (ธันยพร บัวทอง, 2562)บิลลี่ : 5 ปีที่ไร้เสาหลัก ผลักให้ "มึนอ" เปลี่ยนบทสู่นักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้สามีและชุมชน (ชัยยศ ยงค์เจริญชัย , 2562)

  WHAT'S HAPPENING IN THAILAND

  รวบรวมเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐคุกคามประชาชนและแกนนำตั้งแต่การชุมนุมครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
  our freedom of expression is curtailed. thai protesters and activists have been being harassed by authorities. we need to stop police brutality now. #defundthepolice

  *don't donate to change.org, the money goes to the organization not its campaign.

  #Saveวันเฉลิม


  Petition(s)

  วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักกิจกรรมชาวไทยผู้อยู่ในระหว่างการลี้ภัย ถูกรายงานว่าโดนลักพาตัวไปโดยบุคคลนิรนามบริเวณหน้าที่พักของตนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยวันเฉลิมได้ถูกออกหมายจับโดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการใช้สิทธิของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนโลกออนไลน์ วันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับหมายจับที่เลือกจะลี้ภัยเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากทั้งหมดเก้าคน และได้หายตัวไปในปีล่าสุด สองในเก้าคนได้รับการยืนยันว่าถูกฆาตกรรม จากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบคดีการถูกบังคับให้สูญหายและการตามหาตัววันเฉลิม

  Wanchalearm Satsaksit, a Thai activist in exile, was reportedly abducted by unknown persons from outside his apartment building in Phnom Penh, Cambodia. A known dissident in Thailand, who often exercised his right to freedom of expression online in exile, Thai authorities issued a warrant for his arrest in 2018. Wanchalearm Satsaksit is among nine Thai activists who sought exile in neighbouring countries, that have gone missing in recent years. Two of them are confirmed to have been killed. Cambodian authorities must thoroughly and effectively investigate his disappearance and seek to establish his whereabouts, as provided by the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

   Days since Wanchalearm disappeared

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   ผู้ลี้ภัยการเมืองไทยทิ้งคำพูดสุดท้าย 'หายใจไม่ออก' ก่อนถูกคนร้ายอุ้มหายในพนมเปญ - ประชาไท'เอ็นจีโอ-นักศึกษา-ประชาชน' ร้อง รบ.กัมพูชา เร่งติดตามตัว 'วันเฉลิม' ด้านสถานทูตไม่ส่งคนรับหนังสือ - ประชาไทพบ 6 ผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายเคยถูก คสช.เรียกรายงานตัว - หัวหน้า คสช. บอกไม่รู้จัก 'วันเฉลิม' - ประชาไท'มหาดไทย-ยธ.'ของกัมพูชารับเรื่องร้องเรียนกรณีการหายตัวไปของ 'วันเฉลิม' แล้ว - ประชาไทวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ : สำรวจจุดเกิดเหตุและคำบอกเล่าจากผู้เห็นเหตุการณ์ “อุ้มหาย” - BBC Thaiวันเฉลิม: พี่สาวผู้ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อตามหาน้องชายวอน "ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้ว ก็ขอให้ได้พบศพ" - BBC Thai1 เดือนที่ ‘วันเฉลิม’ ถูกอุ้มหาย คดีคืบหน้าไปถึงไหน มีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ? - The Matter

   #saveทนายอานนท์
   #saveไมค์
   #ตํารวจอุ้มประชาชน


   ทนายอานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก (#ไมค์ระยอง) ถูกเข้าจับกุมตามหมายจับ จากการร่วมกิจกรรมชุมนุม #เยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ปชต. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 หมายจับออกโดยศาลอาญา (6 ส.ค.) โดยตำรวจไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อน

   Friday 7 August, a human rights lawyer and activist, @arnonnampa, and a youth activist Mike Panupong, have been arrested according to the arrest warrant in the case derived from allegedly staging the gathering on 18 July

   This arrest warrant was issued on 6 Aug without the summon warrant issued prior to the arrest. - TLHR

   RECENT UPDATE: Temporarily released. ศาลอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทนายอานนท์และคุณภาณุพงศ์ ด้วยวงเงิน 100,000 บาท โดยวางเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีก มิฉะนั้นจะให้ถือว่าผิดสัญญาประกัน

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   จนท.หิ้วปีก ‘ทนายอานนท์-ไมค์’ ขังสน.ห้วยขวาง หลังศาลไม่รับคำร้อง - Matichonชุลมุนกลางสน.ตร.หิ้ว ‘ทนายอานนท์-ไมค์’ ฝากขังศาล ม็อบฮือจะฝ่าวงล้อม - Khaosodอานนท์ นำภา : ปราศรัยด้วยความเคารพต่อตัวเอง ผู้ฟัง และสถาบันกษัตริย์ - PrachataiLAWYER ARRESTED, CHARGED AFTER CALLING FOR REFORMS - Khaosod EnglishHUMAN RIGHTS LAWYER ARNON NAMPA ARRESTED AND CHARGED - Frontline DefendersTwo protesters arrested, more sought - Bangkok Post

   #บอสอยู่วิทยา


   นายวรยุทธ (บอส) ผู้ต้องหาในคดี ขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ เสียชีวิตโดยลากร่างตำรวจนายนี้ไปกว่า 200 เมตร เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555

   ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเขาได้หลบหนีไปต่างประเทศ โดยให้ทนายแจ้งต่ออัยการเลื่อนคดีหลายครั้ง จนหลายข้อหาหมดอายุความ

   ประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุด เกิดจากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด
   ไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

   RECENT UPDATE: กรรมการสอบสวนชุดตำรวจเตรียมสรุปผลเหตุไม่แย้ง คดี "บอส อยู่วิทยา" ให้ ผบ.ตร.ในวันที่ 11 ส.ค.63 พร้อมข้อหาเสพโคเคน นอกจากนี้มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 พ.ต.อ.ธนสิทธิ์ ให้ข้อมูลยืนยันผลตรวจความเร็ว 177 กม./ชม. อ้างสับสนจึงเปลี่ยนแปลงผลเมื่อปี 59

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   All charges dropped against Red Bull heir accused in death of police officer, Thai Police say - CNNCNN รายงาน ไทยยกเลิกข้อหา 'บอส วรยุทธ' ทายาทเครือกระทิงแดง คดีชนคนตาย - Voice TVบอส อยู่วิทยา: คณะทำงานของอัยการสูงสุดพบพยานหลักฐานใหม่ สั่งสอบเพิ่มเรื่องความเร็วและยาเสพติด - BBC ThaiINFO: เส้นทางชีวิต ‘จารุชาติ มาดทอง’ พยานคดี 'บอส อยู่วิทยา' ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน - Isaranews Agencyบอส อยู่วิทยา: คณะทำงานของอัยการสูงสุดพบพยานหลักฐานใหม่ สั่งสอบเพิ่มเรื่องความเร็วและยาเสพติด - BBC Thaiพยานปากเอก พลิกคดี "บอส อยู่วิทยา" ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต - Thai PBSตร.เตรียมสรุปผลเหตุไม่แย้ง คดี "บอส อยู่วิทยา" อังคารหน้า - Thai PBS

   #SaveHeadacheStencil


   Headache Stencil ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะพ่นสีต้านเผด็จการและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่หลังรัฐประหาร 2557 จนมาถึงเหตุการณ์อุ้มหายนายวันเฉลิม ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กทวงถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ 4 คนมารอพบเขาที่คอนโดกลางดึกวันที่ 25 มิ.ย.

   Headache Stencil ระบุว่าหลังจากโพสต์ข้อความและภาพดังกล่าวไม่นานก็มีบุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจมาถ่ายรูปคอนโดที่พักอย่างละเอียดช่วงบ่ายวานนี้ ทำให้เขากังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง "ถ้าผมหายไป รู้กันนะครับ” เขาโพสต์อีกข้อความหนึ่งในทวิตเตอร์ - BBC Thai

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   Headache Stencil : "เราต้องอยู่ในสภาวะที่พูดอะไรแล้วต้องติดคุกหรือ" - BBC ThaiThai artist faces harrasment from security officials over anti-government cartoons - Thai Enquirer‘HEADACHE STENCIL’ EXHIBIT PUSHES BACK AT MEDIA SILENCE ON SENSITIVE ISSUES - Khaosod English

   #Saveทิวากร


   ทิวากร วิถีตน (นามสกุลเดิม โสภา) ชายวัย 47 ปี ผู้สวมเสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' ถูกควบคุมตัวเพื่อตรวจรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ แถม ตร.ยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และเสื้อที่กำลังซักอยู่ไปด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ก่อให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์จำนวนมาก

   RECENT UPDATE: คุณทิวากรได้รับการปล่อยตัวแล้ว

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   ผู้ใส่เสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' เผยถูกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไปพบ ขอให้เลิกใส่ - ประชาไท#saveทิวากร ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังมีข่าวผู้สวมเสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' ถูกจับเข้าจิตเวช - ประชาไทกรณีทิวากร กับปัญหาการบังคับใช้ “พ.ร.บ.สุขภาพจิต” และการบังคับให้กลายเป็น “ผู้ป่วย” - ประชาไทรพ.จิตเวชฯ ไม่ให้นักกิจกรรม-ผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยม “ทิวากร” ระบุต้องได้รับอนุญาตจากญาติ - ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

   กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับปัจจุบันได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการประกาศและออกข้อกำหนดต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจมีผลจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้บังคับข้อกำหนด โดยขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรตุลาการ โดยย่อแล้วร่างนี้จะยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, กำหนดขอบเขตอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน ให้ใช้พรก.ฉุกเฉินไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันประกาศ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วย, กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโดยกำหนดขอบเขตอำนาจด้วย

   #ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร


   ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่ได้ถูกบังคับใช้มาในระยะเวลายาวนานมีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการจากที่มิได้อาศัยความสมัครใจมาเป็นวิธีการรับสมัครโดยอาศัยความสมัครใจแทนการเรียกมาตรวจเลือก เว้นแต่ในยามสงครามซึ่งมีการเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้มีการเข้ารับราชการทหารได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของทหารกองประจำการให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกัน

   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบการสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ใช้แรงงานมากกว่า 30 ล้านคนในตลาดแรงงานไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างปรากฏชัด จึงพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อทำการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มเวลาเรียนรู้สำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

   นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง โดยมีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ให้เหมาะสม ทำให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบัญญัตินั้นกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่นที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรกว่าเหตุ ส่งผลให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สมควรต้องปรับปรุง

   เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก สาระสำคัญหลักของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคลธรรมดาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา” เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส” ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส” รวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส โดยได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส”

   #SaveChana


   Petition(s)

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ไฟสุมขอนรอวันปะทะ? - สำนักข่าวอิศราลูกสาวแห่งทะเลจะนะปักหลักทำเนียบ ขอยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมฯ - ประชาไทฝ่ายหนุนนิคมฯ จะนะโผล่ทำเนียบ-ปชช.เชื่อเกิดแน่ เหตุผู้มีอิทธิพลกว้านซื้อที่ดินแล้ว - ประชาไท

   #Saveหมู่อาร์ม


   Petition(s)

   #SaveSargeArm Sign this petition to call for the NACC to proceed according to the Witness Protection Law by moving "Sarge Arm" to a different unit immediately.
   "ผมไม่มีครอบครัว ไม่มีลูก ขอเป็นตัวแทนทหารชั้นผู้น้อยเปิดโปงเรื่องนี้ เพื่อทหารรุ่นน้อง เพื่อผลประโยชน์ประเทศ ไม่มีทหารคนไหนอยากทำให้กองทัพเสียชื่อเสียง หากผู้บังคับบัญชาใส่ใจ ไม่ทุจริตในกองทัพ ขอเรียกร้องไปยังป.ป.ช.ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ให้คุ้มครองพยานผม เพื่อความปลอดภัย" ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี สังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร้องเรียนกรณีผู้บังคับบัญชาตั้งโครงการโกงเงินเบี้ยทหารชั้นผู้น้อยในรูปแบบต่าง ๆ

   RECENT UPDATE: หมู่อาร์มถูกอัยการทหารสั่งฟ้อง

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   หมู่อาร์ม : จากผู้เปิดโปงทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหาร ถึง “ทหารผิดวินัย” และ “คนเถื่อน” - BBC Thai'หมู่อาร์ม' ถูกปลดจากราชการ - กมธ.กฎหมาย เรียก ป.ป.ช. ชี้แจงคุ้มครองพยานล่าช้า - ประชาไทหมู่อาร์ม ณรงค์ชัย: ถ้าเลือกสู้ตามกระบวนการ ก็จะเป็นเหมือนกับผม - ประชาไทศาลทหารให้ประกันตัว "หมู่อาร์ม" วงเงิน 5 หมื่นบาท - Thai PBS“หมู่อาร์ม” รายงานตัวศาลทหาร หลังครบฝากขังผัด 1 ข้อหาหนีราชการ - ไทยรัฐออนไลน์

   #NoCPTPP
   #คัดค้านCPTPP


   Petition(s)

   RECENT UPDATE:

   Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is an agreement on many intellectual property deals which heavily affect farmers, consumers and also could widen inequality.
   คัดค้านการเข้าร่วม Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หรือ ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เอื้ออำนวยให้กับภาคธุรกิจใหญ่แต่ส่งผลกระทบให้กับภาคเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคเดือดร้อน ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำที่มีราคาที่แพงมากขึ้น

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   CPTPP : ความตกลงทางการค้าใหม่ คนไทยจะได้หรือเสียประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์-การเข้าถึงยา - BBC Thaiเพราะเหตุใดการเข้าร่วม CPTPP จึงเป็นการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ - Greenpeaceยึดครองเมล็ดพันธุ์ = ยึดกุมอาหาร บทเรียนก่อนถลำสู่ CPTPP - Greenpeace“เมล็ดพันธุ์ไม่ใช่สินค้า แต่เมล็ดพันธุ์คือชีวิต” – โจน จันได - GreenpeaceINTERNATIONAL CONTRADICTIONS ON FARMERS' RIGHTS: The interrelations between the International Treaty, its Article 9 on Farmers’ Rights, and Relevant Instruments of UPOV and WIPO

   ยกเลิก
   กฎหมายอาญามาตรา 301 ยกเลิกความผิดผู้หญิงที่ทำแท้ง


   Petition(s)

   Repeal Article 301 of the Criminal Code. Legalize abortion.
   ข้อเสนอการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำแท้ง(เพื่อยกเลิกมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305) เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมรวม 10 องค์กร

   ยกเลิก พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32


   Petition(s)

   Repeal Article 32 in the Alcoholic Beverage Control Act
   ยกเลิกกฏหมายมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีขอบเขตของการกระทำผิดอย่างกว้างขวาง ซ้ำการพิจารณาความผิดยังขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และมีบทลงโทษที่ไม่เหมาะสม
   อาทิ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีโทษปรับหนักกว่าคดีเมาแล้วขับ

   #ป่ารอยต่อ


   เบื้องหลังมูลนิธิป่ารอยต่อที่น่าสงสัยว่ามีการดำเนินกิจกรรมที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนและบุคคลบางกลุ่ม

   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
   อภิปรายไม่ไว้วางใจ : อนุพงษ์รอดซักฟอก หลังหมดเวลาอภิปราย รัฐบาลเสนอปิดประชุมทันที - BBC Thaiย้อนดู ส.ส.โรม อภิปรายปม 'ป่ารอยต่อ' ข้อต่ออำนาจทหาร-ทุน ภายใต้การนำของ 'ประวิตร' - ประชาไทรอยต่อ 'ป่ารอยต่อ' #1: เครือข่ายทุนพลังงานไทย-จีน ที่บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ - ประชาไทTwitter thread - #ป่ารอยต่อ โดย อนาคตใหม่ (@FWPthailand)รังสิมันต์ โรม เปิดโปง "เครือข่ายประวิตร - ป่ารอยต่อ" - Future Forward via Youtubeแฉเบื้องหลัง "มูลนิธิป่ารอยต่อฯ" | ถามตรงๆกับจอมขวัญ | 03 มี.ค. 63 - Thairath via Youtube

   More issues
   การค้าแรงงานในประมงไทย#1MDB#ยกเลิก112

   Protest 101

   credit: Facebook page "BIOTHAI"

   @MobmaiTH
   twitter
   instagram


   ช่วย ชวน แชร์
   ติดแฮชแท็ก #freedomforthai #respectthaidemocracy และแฮชแท็กอื่น ๆ ที่พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในรูปแบบหลากหลายภาษาเพื่อให้คนจากประเทศอื่น ๆ ได้รับรู้ว่าอิสรภาพของพวกเรากลายเป็นราคาที่ต้องจ่ายในประเทศนี้ หากคุณมีความสามารถใดที่สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ให้มากขึ้นอีกเช่น การทำ Infographic, การแปล, เว็บไซต์เพื่อให้ความรู้,สรุปย่อความให้เข้าใจได้ง่าย ฯลฯ โปรดใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อผลักการเคลื่อนไหวนี้ นอกจากนั้นคุณสามารถนำไฟล์จากหน้า Infographics To Share ไปแชร์ตามช่องทางโซเชียลของตัวเอง ปริ้นท์แจกหรือแปะตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

   • คลิก PROTEST INFOGRAPHIC ARCHIVE เพื่ออ่านภาพคู่มือการประท้วงและข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงภาพสำหรับการแชร์ต่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้

   • คุณสามารถอ่านข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประท้วงได้จาก @MobmaiTH

   • อ่านข้อกฎหมายที่ควรรู้เอาไว้จาก @iLawFX @iLawclub

   • ศึกษาการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่องจากการใช้อินเทอร์เน็ต
   บนเว็บ Electronic Frontier Foundation

   #Saveหมู่อาร์ม

   ส.อ. ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ "หมู่อาร์ม" เสมียนงบประมาณ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้ที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหารชั้นผู้น้อย และงบประมาณโครงการอบรมยาเสพติดในสังกัดของตน

   Sergeant Narongchai Intharakawi or "Sarge Arm", a budget clerk at Royal Thai Army Ordnance Department, is the whistleblower who exposed corruptions in the distribution of allowance for low-ranking soldiers and the budget for anti-drug program in his division.   BBC - หมู่อาร์ม : จากผู้เปิดโปงทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหาร ถึง “ทหารผิดวินัย” และ “คนเถื่อน”


   Petition(s) to be signed

   ร่วมกันลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ปปช.ใช้อำนาจตามกฎหมายในการคุ้มครองพยานที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 หมวด /7 มาตรา 133 ด้วยการย้ายให้ ส.อ. ณรงค์ชัย อินทรกวี ไปสังกัดยังหน่วยงานอื่นตามคำร้องที่เคยยื่นไว้อย่างเร่งด่วนที่สุด

   Petition to be signed:
   Help sign this petition to demand the NACC to relocate Sgt. Narongchai Intharakawi to a different unit immediately as requested, exercising its legal power and obligations according to the Organic Act on Supplementing the Constitution Relating to the Prevention and Suppression of Corruption, B.E. 2561, Section 7, Article 133.


   #SaveSargeArm Sign this petition to call for the NACC to proceed according to the Witness Protection Law by moving "Sarge Arm" to a different unit immediately.

   #NoCPTPP

   credit: Facebook page "BIOTHAI"

   CPTPP คือการยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ
   ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สามารถขยายความเหลื่อมล้ำในประเทศให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
   Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is an agreement on many intellectual property deals which heavily affect farmers, consumers and also could widen inequality.


   Petition(s) to be signed


   More Resource(s)

   CPTPP : ความตกลงทางการค้าใหม่ คนไทยจะได้หรือเสียประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์-การเข้าถึงยาเพราะเหตุใดการเข้าร่วม CPTPP จึงเป็นการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ยึดครองเมล็ดพันธุ์ = ยึดกุมอาหาร บทเรียนก่อนถลำสู่ CPTPP“เมล็ดพันธุ์ไม่ใช่สินค้า แต่เมล็ดพันธุ์คือชีวิต” – โจน จันไดINTERNATIONAL CONTRADICTIONS ON FARMERS' RIGHTS: The interrelations between the International Treaty, its Article 9 on Farmers’ Rights, and Relevant Instruments of UPOV and WIPO

   #ป่ารอยต่อ

   credit: @FWPthailand via Twitter

   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ส.ส. ฝ่ายค้านส่วนหนึ่งวอร์กเอาต์ออกจากที่ประชุมทั้งที่มี ส.ส. ฝ่ายค้านอีก 3 คนยังไม่ได้อภิปราย รวมทั้งความไม่ลงรอยของการใช้เวลาอภิปรายของ ส.ส.พรรคฝายค้านด้วยกันเอง จึงได้มีการอภิปรายนอกสภา

   รังสิมันต์ โรม ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า มูลนิธิป่ารอยต่อ ที่ก่อตั้งโดย พล.อ.ประวิตร
   มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่า และสัตว์ป่า

   แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในมูลนิธิ มีหลายงานไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
   ซึ่งปัจจุบัน ในรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคน
   และมีผู้บริจาครายใหญ่จากกลุ่มบริษัทเอกชนบางแห่งบริจาคต่อเนื่องทุกปี

   รังสิมันต์ ยังยกตัวอย่างหลายบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และมีผลประโยชน์พัวพันกับมูลนิธิป่ารอยต่อ

   กลุ่มบริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของรัฐ และนำไปสู่การจัดตั้งบริษัททั้งในส่วนกลาง และ 76 จังหวัด เครือข่ายทำงานก็เป็นทายาทของกลุ่มบริษัทนี้

   สุดท้ายทำให้เกิดความทับซ้อนของแหล่งทุนกับรัฐ
   อีกทั้งกรรมการมูลนิธิคนอื่น ๆ ยังมีความสัมพันธ์กับ พล.อ.ประวิตร อีกด้วย

   More Resource(s)

   อภิปรายไม่ไว้วางใจ : อนุพงษ์รอดซักฟอก หลังหมดเวลาอภิปราย รัฐบาลเสนอปิดประชุมทันที - BBC Thaiย้อนดู ส.ส.โรม อภิปรายปม 'ป่ารอยต่อ' ข้อต่ออำนาจทหาร-ทุน ภายใต้การนำของ 'ประวิตร' - ประชาไทรอยต่อ 'ป่ารอยต่อ' #1: เครือข่ายทุนพลังงานไทย-จีน ที่บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ - ประชาไทTwitter thread - #ป่ารอยต่อ โดย อนาคตใหม่ (@FWPthailand)รังสิมันต์ โรม เปิดโปง "เครือข่ายประวิตร - ป่ารอยต่อ" - Future Forward via Youtubeแฉเบื้องหลัง "มูลนิธิป่ารอยต่อฯ" | ถามตรงๆกับจอมขวัญ | 03 มี.ค. 63 - Thairath via Youtube

   What to Educate Yourself on More

   6 Years Under Coup364 days after the coup: Report on the situation of freedom of expression in Thailand - iLaw
   5 สิ่งที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว เกี่ยวกับการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 - The Momentum
   6 ปีรัฐประหาร 57: การคืนชีพของการเมืองกลุ่มก๊กที่มีอภิชนาธิปไตยคุมเกม - Way Magazine
   6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถิติคดีการเมือง-ละเมิดสิทธิภายใต้ "ระบอบ คสช." จากยุคอำนาจนิยม ถึง อำนาจกลายรูป - BBC News
   รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 - iLaw
   รายงานเสรีภาพการชุมนุม/การแสดงออกสาธารณะ และการตั้งข้อหาทางการเมือง โดย iLaw - iLaw
   รายงานการปิดกั้นสื่อออนไลน์ หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 - iLaw
   “ยุยงปลุกปั่น” ตามมาตรา 116 ข้อหาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในยุครัฐบาลคสช. - iLaw
   ‘แม่ทิพย์’: การโพสต์ภาพชุดดำกับชีวิตที่พังทลาย - iLaw
   สถิติคดี 112 ที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี 2557- 2560 - iLaw
   สื่อนอกชำแหละคู่มือรัฐประหารไทย สมานชนชั้น ใช้กษัตริย์สร้างความชอบธรรม - ประชาไท
   สปิริตสื่อไทยใต้ท็อปบูท บทเรียนจาก “ฐปณีย์-อิศรา-ประชาไท” - ประชาไท
   101 Spotlight : “4 ปี คสช. – เดินหน้าประเทศใคร” - the101world
   ย้อนรอยรัฐประหาร 13 ครั้ง นานแค่ไหนกว่าจะเลือกตั้ง คสช.ท้าชิงสฤษดิ์-ถนอม - ประชาไท
   4 ปีรัฐประหาร มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของใคร ? - BBC


   Thammasat University Massacre 1976 | เหตุการณ์ 6 ตุลาเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519: บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6
   Survivors Recount 1976 Thammasat Massacre 40 Years Later - Khaosod English
   The Anniversary of a Massacre and the Death of a Monarch - Khaosod English

   Slavery in Thai fishing industry | การค้าแรงงานประมงในไทยรายงาน “เส้นทางการบังคับใช้แรงงานของลูกเรือประมงในโลกยุคใหม่” - Greenpeace
   Thailand: Forced Labor, Trafficking Persist in Fishing Fleets - Human Rights Watch
   THAILAND'S SEAFOOD SLAVES. Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry - Environmental Justice Foundation
   BLOOD AND WATER: HUMAN RIGHTS ABUSE IN THE GLOBAL SEAFOOD INDUSTRY - Environmental Justice Foundation
   PIRATES AND SLAVES: HOW OVERFISHING IN THAILAND FUELS HUMAN TRAFFICKING AND THE PLUNDERING OF OUR OCEANS - Environmental Justice Foundation
   Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK - The Guardian
   CP Foods condemns slavery and human trafficking in fishing industry - The Guardian
   CP clarifies Guardian slavery report - The Guardian


   องค์กรสำหรับติดตามข่าวแรงงานประมงและแรงงานข้ามชาติ:
   Stella Maris
   LPN
   Migrant Working Group
   HRDF
   International Labour Organization
   International Organizations for Migration (IOM)

   Freedom of expression in Thailand | อิสรภาพของการแสดงออกในไทย Freedom of expression in Thailand is still severely curtailed, rights group say - Thai Enquirer
   Man Jailed for 35 Years in Thailand for Insulting Monarchy on Facebook. - The Guardian
   Thai student faces up to 15 years in prison for ‘insulting king’ by sharing news story on Facebook - SCMP
   Lese-majeste explained: How Thailand forbids insult of its royalty - BBC
   What happens when you criticize the royal family in Thailand - The Washington Post
   ถังแดง : ความทรงจำบาดแผลที่ไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทย - Matichon มติชน
   จากถังแดงถึงบิลลี่ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเป็นอื่นที่รัฐพยายามกำจัด - The Momentum
   ถีบลงเขา เผาถังแดง...อุดมคติที่แตกขั้ว - คมชัดลึก
   'ถังแดง' จากบิลลี่ ย้อนปมสังหารผู้ต้องสงสัยคอมมิวนิสต์สมัยจอมพลถนอม และ 'วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด' - ประชาไท
   10 คำถาม-คำตอบน่ารู้เกี่ยวกับมาตรา 112 - iLaw
   นักโทษมาตรา 112 อีกอย่างน้อย 25 ราย ยังถูกคุมขังในเรือนจำ - ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
   สิบคำถามต่อหลักความชอบธรรม คำพิพากษาคดี ‘อากง SMS’ - ThaiPublica

   The South Thailand insurgency | ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้Deep South Watch Database: Monthly Summary of Incidents in Southern Thailand - Deep South Watch
   A Brief History of Insurgency in the Southern Border Provinces - Human Rights Watch
   15 Killed in Southern Thailand in the Worst Violence in Years - The New York Times
   ไฟใต้ : เสียงสะท้อนจาก ชรบ. หลังเหตุสังหารหมู่ 15 ศพที่ยะลา- BBC
   IO (ไอโอ)ที่โดนกับตนเอง - SPMC
   กอ.รมน.รับ เอกสารไอโอสามจังหวัดใต้ ของจริง แจงแค่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง - มติชน
   วิเคราะห์ “สงครามข่าวสาร” IO กรณีคลิปหลุด จากการเมืองใจกลางประเทศไทยถึงชายแดนใต้ - มติชน
   ชายแดนใต้ : แม่ของ 1 ใน ผู้เสียชีวิตเหตุ จนท. "สำคัญผิด" ยิงพลเรือนมุสลิมที่นราธิวาส บอก "พอจะหลับก็นึกถึงลูก ก็ตื่นมาร้องไห้" - BBC
   แด่สันติสุขและความมั่นคง ชายแดนใต้กับการแก้ปัญหาที่ไม่พูดถึงสาเหตุ - The101World

   รำลึกพฤษภาฯ ย้อนเวลาหาอดีต ชีวิตคน และชะตาประชาธิปไตย - BBC10 ปีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง : มองเมษา-พฤษภา 53 ผ่านวาทกรรม “จำไม่ลง” - BBCรวม 10 บทความเกี่ยวกับประเด็น 'ราชาชาตินิยม' - สำนักพิมพ์สมมติรวม 20 วารสารวิชาการ | อ่านฟรี โหลดฟรี - สำนักพิมพ์สมมติวิจารณ์อย่างเท่าทัน ทำความเข้าใจกฎหมายพื้นฐาน หมิ่นประมาท-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ - iLawการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง: เคล็ดลับ เครื่องมือ และวิธีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น - Electronic Frontier Foundationฐานข้อมูลคดี เมื่อกฎหมายถูกใช้เพื่อโจมตีประชาชน - iLawกฏหมายไทยที่ใช้จำกัดเสรีภาพการแสดงออก - iLawรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย (E-book,PDF) - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   25 JULY 2020

   สมุทรปราการ #สมุทรปราการจะไม่ทน

   กรุงเทพฯ, อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย #ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล

   Contact us

   ร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อมูล หรือ infographics เพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนี้
   หรือติดต่อมาที่ [email protected]